Profil  | Historie  | Obchodní informace  | Projekty  | Reference  |
O společnosti
Produkty a služby
Servis
Kontakty
Mapa serveru
Česká verze English version

HistorieSpolečnost AmiCom Teplice s. r. o. vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 11. května 1994 s oborem podnikání "TELEKOMUNIKACE". Od svého vzniku se společnost AmiCom Teplice s. r. o. orientuje na dodávku a montáž telekomunikačních zařízení. Na těchto zařízeních dále provádí údržbu, opravy a optimalizaci. V posledních čtyřech letech rozšířila naše společnost nabídku o poskytování telekomunikačních služeb v oblasti pronájmu hlasových a datových okruhů.

Společnost AmiCom Teplice s. r. o. se orientuje na:

  • komplexní dodávky pobočkových ústředen včetně koncových telekomunikačních zařízení (vypracujeme návrh telekomunikačního řešení);
  • komplexní dodávky zabezpečovacích zařízení;
  • projekci a výstavbu telekomunikačních sitů pro operátory;
  • návrhy a výstavbu radioreléových spojů;
  • poskytování telekomunikačních služeb.

Naše společnost spolupracuje s renomovanými výrobci telekomunikačních zařízení, se kterými má uzavřené distributorské smlouvy. Jedná se o společnosti Alcatel, Siemens a Ericsson, které patří mezi nejúspěšnější světové výrobce v oblasti telekomunikací. Vzhledem k této orientaci společnosti na dlouhodobou spolupráci s těmito výrobci, je zaručena vysoká kvalita dodávaných produktů, kvalitní záruční a pozáruční servis, odborný růst našich zaměstnanců v úzkém vztahu k zavádění nových technologií na našem trhu.

Telekomunikační služby jsou zajišťovány pomocí radioreléových spojů, které představují absolutní špičku v oblasti telekomunikací. Jedná se o dálkové hlasové a datové přenosy s vysokým stupněm spolehlivosti a zabezpečení přenášených dat.

Za dobu svého působení na trhu telekomunikačních technologií realizovala firma AmiCom Teplice s. r. o. několik zajímavých projektů, které jsou uvedeny v příslušném oddíle reference společnosti.

Společnost AmiCom Teplice s. r. o. je zákaznicky orientovaná firma. Každý obchodní případ je posuzován individuálně a je v maximální možné míře využita podpora dodavatelů. Snahou naší společnosti je vybudování dlouhodobých partnerských vztahů s našimi odběrateli, založených na spolehlivosti a kvalitě dodávaných produktů a služeb a vysokém standardu poskytovaného záručního a pozáručního servisu.

Společnost AmiCom Teplice s.r.o. má 25 kmenových zaměstnanců, z nichž zhruba polovinu tvoří technici a mechanici, zbytek tvoří technicko-administrativní pracovníci, kteří zajišťují provoz obchodní kanceláře.